aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu x 3 4 5 6 7 8 9 materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog 12 13 14 15 x 17 18 19 20

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Pastewnik i Domanów zostało zamieszczone ogłoszenie o odwołaniu I przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Ronictwa tut. urzędu (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.