aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Pastewnik i Domanów zostało zamieszczone ogłoszenie o odwołaniu I przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Ronictwa tut. urzędu (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.