aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXLIII SESJA RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA odbędzie się 28 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w Sali Witrażowej (Nr 211) Urzędu Miasta Kamienna Góra

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Wnioski, zapytania i interpelacje.
5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 336/7-8, obr. nr 6).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 474/7-9, obr. nr 6).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 161/14, obr. nr 3).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 197/9, obr. nr 3).
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok.
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Szkół Podstawowych w Kamiennej Górze po wprowadzonej reformie oświaty.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Henryk Różański