aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu x 3 4 5 6 7 8 9 materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kamienna GóraMając na uwadze dobro zwierząt oraz przeciwdziałanie ich bezdomności Burmistrz Miasta Kamienna Góra zachęca właścicieli posiadanych zwierząt do udziału w organizowanej przez Urząd Miasta Kamienna Góra akcji związanej z elektronicznym znakowaniem zwierząt.

 

Działanie to ma na celu szybką identyfikację psa w przypadku jego zaginięcia, oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa.

Aby móc skorzystać z bezpłatnego elektronicznego znakowania należy zamieszkiwać i utrzymywać psa na terenie miasta Kamienna Góra, a także wypełnić zgłoszenie o posiadanym zwierzęciu w gospodarstwie domowym, które zostanie Państwu /mieszkańcom/ dostarczone drogą pocztową i przekazać do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta zs.przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Kamiennej Górze.

Zgłoszenie będzie można odebrać również osobiście w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (parter, pok. 105) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.kamiennagora.pl z zakładki Ochrona Środowiska/Zwierzęta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w/w Wydziale lub pod numerem telefonu 75 6455 130.

Na podstawie złożonych zgłoszeń Miasto przy udziale lecznicy dla zwierząt, z którą posiada stosowną umowę sfinansuje akcję znakowania zwierząt wraz z jednorazową akcją ich szczepienia przeciw wściekliźnie.

Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r.

Burmistrz Miasta Kamienna Góra
Krzysztof Świątek