aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraDYŻURY RADNYCH RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA LUTY 2018, PIĄTEK GODZ. 14.30 – 15.30, POKÓJ NR 202

 

02.02.2018
radny Andrzej Jasiński
• Członek Komisji Budżetu,Strategii i Rozwoju

09.02.2018
radna Zofia Kolat
• Przewodnicząca Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju
• Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

16.02.2018
radna Regina Komorowska
• Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
• Członek Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju

23.02.2018
radna Danuta Kurnyta
• Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
• Członek Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju