aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu Sylwester Baćko - kandydat do Sejmiku - Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL Izabela Górecka - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Violetta Majak - materiał sfinansowany przez KW Dialog Dariusz Kurowski - materiał wyborczy KWW Razem KG Aleksandra Krawczyk - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Ewa Kocemba - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Bożena Kończak - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska materiał sfinansowany ze środków KWW Ogniwo Tomasza Kulona materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog Arkadiusz Dybiec - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Andrzej Pawlukiewicz - materiał sfinansowany przez KWW Porozumienie Wyborcze Grzegorz Rozwadowski - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Urszula Machaj - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Joanna Cebula - kandydatka do rady powiatu - materiał sfinansowany przez KWW Nowoczesna Gmina 2023 Franciszek Walka - materiał sfinansowany przez KWW Razem KG Zenon Król - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 19 Tomasz Baćko - Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, SZKODLIWIE NADUŻYWAJĄCYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, CZŁONKÓW ICH RODZIN ORAZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, FUNKCJONUJĄCY PRZY MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBAWCE z/s PRZY UL. DWORCOWEJ 33, INFORMUJE O GODZINACH PRACY TERAPEUTÓW W 2018 ROKU

 

czwartek godz. 14:30 – 17:00 - Ryszard Żyła - certyfikowany instruktor terapii uzależnień,
konsultacje indywidualne, motywujące do podjęcia leczenia osoby uzależnione i szkodliwie przyjmujące substancje psychoaktywne, konsultacje osób współuzależnionych, funkcjonujących w otoczeniu przyjmujących substancje psychoaktywne,
czwartek godz. 17:00 - 18:30 - Ryszard Żyła - certyfikowany instruktor terapii uzależnień,
grupa motywacyjna dla osób uzależnionych i szkodliwie nadużywających substancje psychoaktywne,
wtorek  godz. 15:00 – 18:00 – Marcelina Kohut – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psycholog,
konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla osób uzależnionych, po podstawowym programie psychoterapii uzależnień.

W Punkcie Konsultacyjnym przy MGOPS w Lubawce świadczone jest także bezpłatne poradnictwo psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz osób z problemami rodzinnymi. Psycholog, Bogusława Ułanowicz - Pęcherczyk dyżuruje dwa razy w miesiącu w godzinach od 15:00 do 20:00. W celu umówienia wizyty należy zgłosić się osobiście w siedzibie MGOPS w Lubawce, przy ul. Dworcowej 33, u pracownika sekcji przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, Adriany Porada (I piętro, pok. nr 7A). Termin wizyty u psychologa można ustalić również telefonicznie u w/w pracownika, pod nr tel. 75 74 11 800. Poradnictwo przeznaczone jest dla mieszkańców Gminy Lubawka.