aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraUrząd Miasta w Kamiennej Górze ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.

 

Od 29 grudnia do 31 stycznia 2018 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione mogą składać oferty realizacji zadań publicznych na rok 2018. Konkursy dotyczą upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz pomocy społecznej, kultury i turystyki.

Ogłoszenia o konkursach oraz wzory ofert dostępne są na stronie Miasta Kamienna Góra.