aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Wymień piec weź dotację

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, że został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kamienna Góra programu priorytetowego pn. „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy udziale środków finansowych pochodzących z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji. Program dotyczy wymiany pieców na terenie gminy Kamienna Góra. Wszyscy mieszkańcy gminy zainteresowani zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) lub biomasą mogą złożyć wnioski w dwóch terminach:

 

- do 15 stycznia 2018 r.
- do 15 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje nt. dotacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamienna Góra http://www.gminakamiennagora.pl/ oraz w BIP (zakładka: Informacje publiczne – Ochrona środowiska – PONE), a także uzyskać pod nr telefonu 75 610 60 11 w godzinach pracy urzędu.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. 303 II p.) lub do pobrania w BIP (zakładka: Informacje publiczne – Ochrona środowiska – PONE).

W związku z przystąpieniem gminy Kamienna Góra do realizacji ww. programu zorganizowane będą spotkania informacyjne z Doradcą Energetycznym, które odbędą się:
• dnia 07 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 w CBK w Krzeszowie, ul. Kalwaria 1
• dnia 08 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 17.00 w CBK w Pisarzowicach, Pisarzowice 72.

Podczas spotkania przekazane będą informacje w jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie.

WYMIEŃ PIEC WEŹ DOTACJĘ.

Wymień piec weź dotację