aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraUrząd Gminy Kamienna Góra ogłasza, że Uchwałą Nr XXXIX/229/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 października 2017r. przedłużony został do 28 lutego 2019r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za dostawę wody i odbiór ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra.

 

Wójt Gminy
Kamienna Góra