Print

gmina Kamienna GóraUrząd Gminy Kamienna Góra informuje, że po wykonanym badaniu próbki wody w laboratorium (na mikrobiologię), skład wody dostarczonej do wodociągu publicznego w Raszowie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2015 r., poz. 1989).

 

Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji