Print

Zespół ds. budżetu partycypacyjnego miasta Kamienna Góra ocenił pod względem formalno-merytorycznym wnioski złożone w ramach edycji na rok 2018. Z 12 złożonych projektów 8 uzyskało opinię pozytywną, 4 negatywną. Poniżej prezentujemy listę zgłoszonych projektów.

 

Od dnia dzisiejszego, zgodnie z Regulaminem, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej na temat projektów przyjętych i dopuszczonych do głosowania.

LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH W RAMACH
BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2018

Kamienna Góra - budżet obywatelski

Kamienna Góra - budżet obywatelski