Print

Lubawka - stowarzyszenie GranicaStowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” realizuje projekt pn.: „Wsparcie inicjatyw lokalnych i Rad Seniorów w regionie kamiennogórskim” na terenie gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów, Marciszów, i Czarny Bór. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Projekt skupia się na wzmocnieniu liderów – seniorów, którzy dzięki większym kompetencjom będą w stanie lepiej organizować się do działań i reprezentować swoje środowiska na poziomie samorządu. Wypracowaniu modelu powołania Rady Seniorów w gminie Lubawka i wsparciu rozwoju Rady Seniorów w gminie Mieroszów. Działania przewidziane w projekcie (spotkanie informacyjne dla seniorów, „Szkoła dla Seniora”, realizacja inicjatyw w terenie, warsztaty umiejętności cyfrowych, konferencja i propagowanie projektu) będą miały bezpośredni wpływ na aktywność liderów jako rzeczników seniorów, aktywizację obywatelską seniorów oraz na funkcjonowanie gminnych Rad Seniorów oraz wpływanie na podejmowane decyzje w zakresie lokalnego rozwoju i lokalnej polityki senioralnej.

Cele szczegółowe projektu:

ASOS 2014-2020