aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu Sylwester Baćko - kandydat do Sejmiku - Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL Izabela Górecka - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Violetta Majak - materiał sfinansowany przez KW Dialog Dariusz Kurowski - materiał wyborczy KWW Razem KG Aleksandra Krawczyk - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Ewa Kocemba - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Bożena Kończak - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska materiał sfinansowany ze środków KWW Ogniwo Tomasza Kulona materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog Arkadiusz Dybiec - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Andrzej Pawlukiewicz - materiał sfinansowany przez KWW Porozumienie Wyborcze Grzegorz Rozwadowski - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Urszula Machaj - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Joanna Cebula - kandydatka do rady powiatu - materiał sfinansowany przez KWW Nowoczesna Gmina 2023 Franciszek Walka - materiał sfinansowany przez KWW Razem KG Zenon Król - materiał wyborczy KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 19 Tomasz Baćko - Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

Lubawka - stowarzyszenie GranicaStowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” realizuje projekt pn.: „Wsparcie inicjatyw lokalnych i Rad Seniorów w regionie kamiennogórskim” na terenie gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów, Marciszów, i Czarny Bór. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Projekt skupia się na wzmocnieniu liderów – seniorów, którzy dzięki większym kompetencjom będą w stanie lepiej organizować się do działań i reprezentować swoje środowiska na poziomie samorządu. Wypracowaniu modelu powołania Rady Seniorów w gminie Lubawka i wsparciu rozwoju Rady Seniorów w gminie Mieroszów. Działania przewidziane w projekcie (spotkanie informacyjne dla seniorów, „Szkoła dla Seniora”, realizacja inicjatyw w terenie, warsztaty umiejętności cyfrowych, konferencja i propagowanie projektu) będą miały bezpośredni wpływ na aktywność liderów jako rzeczników seniorów, aktywizację obywatelską seniorów oraz na funkcjonowanie gminnych Rad Seniorów oraz wpływanie na podejmowane decyzje w zakresie lokalnego rozwoju i lokalnej polityki senioralnej.

Cele szczegółowe projektu:

  • Podniesienie kompetencji liderów seniorów w zakresie współdziałania, włączania seniorów w inicjatywy i decyzje lokalne
  • Podniesienie aktywności obywatelskiej i współpracy seniorów poprzez realizację 6 inicjatyw lokalnych w przestrzeni publicznej
  • Podniesienie umiejętności cyfrowych włączających seniorów w aktywność obywatelską
  • Wypracowanie modelu wsparcia powołania i rozwijania Rad Seniorów w regionie kamiennogórskim
  • Upowszechnienie i dzielenie się dobrymi praktykami aktywności seniorów i Rad Seniorów

ASOS 2014-2020