Print

Gmina Marciszów informuje o zbiórce odpadów problemowych w formie tzw. „wystawki”

 

W dniach wymienionych poniżej w harmonogramie w poszczególnych miejscowościach zbierane będą:
• Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
• Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna ( wanny, umywalki),
• OPONY TYLKO Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, wykładziny, dywany.

Podczas akcji nie będą odbierane odpady niebezpieczne, farby i chemikalia, które należy zwyczajowo dostarczać bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Ciechanowicach (teren byłego wysypiska śmieci), czynnego w każdą sobotę w godz. Od 800 do 1400 za wyjątkiem sobót świątecznych.

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 8:00 przy pojemnikach na odpady zmieszane z uwzględnieniem dostępu umożliwiającego ich sprawny załadunek.

Informujemy ponadto, że odpady problemowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców i z tytułu organizowanej zbiórki nie pobiera się dodatkowych opłat. Odpady te można również zwyczajowo przekazywać do PSZOK w Ciechanowicach w każdą sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 14.00 za wyjątkiem dni świątecznych.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Dzień - Data  Miejscowość 
ŚRODA - 16.08.2017 r.  CIECHANOWICE, WIEŚCISZOWICE 
CZWARTEK -  17.08.2017 r.  ŚWIDNIK, PASTEWNIK 
PONIEDZIAŁEK - 21.08.2017 r.  PUSTELNIK, SĘDZISŁAW 
WTOREK - 22.08.2017 r.  DOMANÓW, NAGÓRNIK 
ŚRODA - 23.08.2017 r.  MARCISZÓW DOLNY 
CZWARTEK - 24.08.2017 r.  MARCISZÓW GÓRNY