aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

PUP Kamienna GóraNa koniec maja stopa bezrobocia w powiecie kamiennogórskim osiągnęła 8,8%, najmniej w historii. Niewielki odsetek zarejestrowanych bezrobotnych to ludzie młodzi, a dla nich przygotowane są specjalne programy.

 

Na koniec czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze zarejestrowanych było 1084 bezrobotnych (1436 na koniec czerwca 2016). Jedynie 105 bezrobotnych (9,7% ogółu) to osoby do 25 roku życia. Bezrobotnych przed trzydziestką było 211 (19,5% zarejestrowanych). Długotrwale bezrobotni to 48,2% zarejestrowanych, przed rokiem stanowili 49,9%. Aż 82,4% to osoby bez prawa do zasiłku.

Na koniec maja stopa bezrobocia w powiecie osiągnęła 8,8%, na Dolnym Śląsku 6,6%, w kraju 7,4%. W przyszłym roku rejestrujący się bezrobotni nadal otrzymywać będą zasiłek przez 6 miesięcy.

W tym roku kamiennogórski PUP ma ponad 5,3 mln zł środków na aktywizację zawodową bezrobotnych. Prawie 2 mln zł przyznane zostały według tzw. algorytmu, 1,1 mln zł to środki na refundację części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia,  1,1 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla osób powyżej 30 roku życia, a prawie 1,3 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób do 30 roku życia.

Spora część środków przeznaczona jest dla bezrobotnych do 30 roku życia. Tych jednak w rejestrze jest niewielu. Zdarza się jednak, że część młodych osób rejestruje się dopiero jesienią. Wtedy nie można już rozpocząć część dofinansowanych przez PUP zadań. Urzędnicy apelują do młodych osób o wcześniejszą rejestrację. W tej chwili można skorzystać m.in. z dofinansowania zatrudnienia i staży. PUP szuka również pracodawców chcących skorzystać z dofinansowania zatrudnienia osób po 50 roku życia.

W pierwszym półroczu 2017 roku w kamiennogórskim PUP-ie zarejestrowano 281 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Większość (273) dotyczyła Ukraińców. Pozostali to Białorusini (7 osób) i obywatel Armenii.