Print
Pracodawca Roku 2017 Powiatu Kamiennogórskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze ogłosił konkurs Pracodawca Roku 2017 Powiatu Kamiennogórskiego. Nagrody przyznane zostaną w kilku kategoriach.

 

Do konkursu mogą przystąpić pracodawcy mający siedzibę i prowadzący działalność na terenie powiatu kamiennogórskiego. Zgłaszający się nie mogą mieć zaległości podatkowych, w składkach ZUS itp.

Nagrody przyznane zostaną w kategoriach: mikroprzedsiębiorca (zatrudnienie do 10 osób), małe przedsiębiorstwo (10-49 osób) oraz średnie i duże przedsiębiorstwo (50 i więcej). Dodatkowa kategoria to "Młody Biznes", w której startować mogą przedsiębiorstwa utworzone w latach 2011-15 przy wsparciu środków z PUP i nadal działające. Z danych PUP wynika, że w powiecie są 152 takie firmy. W tej kategorii mogą startować przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.

Zgłoszenia przedsiębiorcy będą mogli przesyłać od 17 lipca do 4 sierpnia. Zgłoszenia oceni kapituła, a wyniki poznamy 26 sierpnia podczas Dnia Powiatu.

Regulamin i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze.