aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraUprzejmie innformuję, że 28 czerwca 2017 roku (środa) o godzinie 13.00 w sali 211 Urzędu Miasta odbędzie się XXXV Sesję Rady Miasta Kamienna Góra, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta.

4. Wnioski, zapytania i interpelacje.
5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
7. Informacja Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze n/t bieżącej działalności i funkcjonowania jednostki.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 138/2,
obr. nr 0003, Janiszów-3).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej w Kamiennej Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 17/17,19-33,35-36, obr. nr 5).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 43/1, obr. nr 6).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 467/1-4,
obr. nr 6).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 240/2-4, 181, obr. nr 3 i dz. nr 23/1-2, ob. Nr 5).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2017 rok.
19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w sprawie realizacji uchwał Rady Miasta Kamienna Góra dotyczących gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, podjętych w latach 2015-2016.

20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Henryk Różański