aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXXXIV SESJA RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Witrażowej (Nr 211) Urzędu Miasta w Kamiennej Górze

 

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu partycypacyjnego Miasta Kamienna Góra.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Sesji.