aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraDyżury radnych Rady Miasta Kamienna Góra maj 2017 r. od godz. 14.30 do godz. 15.30 pokój nr 202

 


5.05.2017 r.
radna Celina Róg
- Przewodnicząca Komisji Gospodarki
- Komunalnej i Mieszkaniowej

12.05.2017 r.
radny Wiesław Sobiechowski
- Członek Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju
- Członek Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej

19.05.2017 r.
radna Iwona Szczerbaty
- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
- Członek Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju

26.05.2017 r.
radna Danuta Walus
- Członek Komisji Regulaminowej
- Członek Komisji Rewizyjnej