aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

INFORMACJA BURMISTRZA  MIASTA KAMIENNA GÓRA
W terminie od  dnia 15 maja 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017r. na ulicach naszego miasta pojawią się kontenery  oznaczone napisem „WYSTAWKA". Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do kontenerów, które zostaną zlokalizowane w wyznaczonych miejscach  do  godz. 11.00 danego dnia (wg poniższego wykazu) a zabrane po godz. 9.00 dnia następnego.

Akcja „WYSTAWKA” dot. będzie odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg, wskazanego poniżej harmonogramu:

Kamienna Góra - Wystawka

Kamienna Góra - Wystawka