aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXXXIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Witrażowej (Nr 211) Urzędu Miasta w Kamiennej Górze

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta.
4. Wnioski, zapytania i interpelacje.
5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 221/7, obr. nr 3).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 211/3, obr. nr 7).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 40/14, obr nr 7).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 254/26, 869, 870, obr. nr 6).
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Kamienna Góra z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie stanowiących ich własności.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kamienna Góra na lata 2017-2025.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Henryk Różański