aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraBurmistrz Kamiennej Góry informuje, że w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych odalkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry, przy ul. T. Kościuszki 6 (II piętro) w Kamiennej Górze prowadzone są  bezpłatne formy pomocy:

1. Pomoc psychospołeczna dla ofiar przemocy domowej  (spotkania indywidualne):
- poniedziałek, godz.: 15.00 – 17.00. - dyżur pełni instruktor terapii uzależnień.

2. Prowadzenie  działalności informacyjnej i edukacyjnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy:
-  środa, godz.:  15.00 – 17.30. - dyżur pełni instruktor terapii uzależnień.

Nr telefonu do Punktu Konsultacyjnego: 75 744 19 44.

Informacji nt. Punktu udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kamienna Góra, tel. 75  645 51 26 lub 75 645 51 28.

Oferta ważna do 30.11.2017 r.