aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraDyżury Radnych Rady Miasta Kamienna Góra kwiecień 2017 r. od godz. 14.30  do godz. 15.30 pokój nr 202

7.04.2017 r.
radny Ryszard Ostrowski
- Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych
- Członek Komisji Regulaminowej

21.04.2017 r.
radny Zbigniew Nagórny
- Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Członek Komisji Regulaminowej

28.04.2017 r.
radna Irena Plata
- Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- Członek Komisji Regulaminowej