aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Zgodnie Zarządzeniem nr 358 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej na 2017 r., oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich w dniu 28 marca br. rozpocznie się na terenie powiatu kamiennogórskiego kwalifikacja wojskowa i trwać będzie do 7 kwietnia br.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie funkcjonować w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (budynek A) przy ul. Traugutta 2, swym działaniem obejmować będzie miasto Kamienna Góra, miasto i gmina Lubawka, gmina Kamienna Góra i Marciszów.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:
1. Mężczyzn urodzonych w 1998 roku;
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
a) Zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) Zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
4. Kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (zgodnie z § 2 rozporządzenia RM z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2010, Nr 54, poz.321)

Osoby, stawiające się do kwalifikacji wojskowej, winny posiadać następujące dokumenty:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
• posiadane dokumenty związane z aktualnym stanem zdrowia
• aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy
• dokumenty świadczące o posiadanym wykształceniu /świadectwa szkolne, świadectwa ukończonych kursów/, lub o kontynuowaniu nauk /zaświadczenie ze szkoły