aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraW środę (29 marca 2017 r.) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta.

4. Wnioski, zapytania i interpelacje.
5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
7. Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze n/t bieżącej działalności i funkcjonowania jednostki w 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra w roku 2017”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Towarowej i Przemysłowej w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej w Kamiennej Górze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2017 rok.

13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.