aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraPięć kamiennogórskich ulic zmieni od 25 marca swoich patronów. Będą to ul. Małgorzaty Fornalskiej, Hanki Sawickiej,  E. i J. Rosenbergów, Armii Ludowej i Janka Krasickiego. Zastąpią je odpowiednio – ul. Stanisława Staszica, Żytnia, Licealna, gen. Józefa Hallera i Mikołaja Reja. Taką decyzję podjęli na ostatniej sesji kamiennogórscy radni.  

2 września 2016 r. weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która nakłada na samorządy obowiązek zmian nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój. W przypadku niewykonania tego obowiązku, zmiany dokonałby wojewoda.

W związku z powyższym, w lipcu ubiegłego roku wystąpiliśmy do Instytutu Pamięci Narodowej – Oddziałowego Biura Badań Historycznych we Wrocławiu z informacją o przewidywanych do zmiany nazwach ulic oraz jednoczesną prośbą o konsultację nazw, które budzą wątpliwości. W ten sposób w Kamiennej Górze do zmiany nazwy wytypowano właśnie ulice: Armii Ludowej, Małgorzaty Fornalskiej, Janka Krasickiego, E. i J. Rosenbergów oraz Hanki Sawickiej.

Chcąc zapoznać się opinią mieszkańców na temat propozycji nowych nazw, w ramach konsultacji społecznych przeprowadziliśmy internetową ankietę z propozycjami, ale także z możliwością przedstawiania własnych pomysłów. W efekcie tych działań wybrane zostały propozycje zmian, poddane następnie pod głosowanie Rady.

Co bardzo istotne, osoby zamieszkujące przy ulicach, których nazwy uległy zmianie nie poniosą z tego tytułu żadnych kosztów. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ww. ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową tzn., że obowiązywać one będą do momentu utraty ważności. Ustawa zakłada również, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy będą zwolnione z opłat.