aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Krajowa Administracja SkarbowaSzanowni Państwo,
1 marca rozpocznie funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Jest ona połączeniem administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej.  

Dążymy do ciągłej poprawy jakości obsługi naszych interesariuszy - podatników i przedsiębiorców. Uznaliśmy, że połączenie tych trzech administracji pozwoli na lepsze wykorzystanie ich możliwości przynosząc korzyści, zarówno z punktu widzenia podatników, jak również naszego budżetu.

Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu. Przedsiębiorcy otrzymają przyjazną interpretację przepisów, a do kontaktu z urzędem skarbowym będą zobowiązani tylko w niezbędnych przypadkach i w taki sposób, aby nie zakłócać prowadzonej działalności gospodarczej.

Wdrażając Krajową Administrację Skarbową szczególnie dbamy o komfort i bezpieczeństwo naszych podatników. Bez zmian pozostaną:

  • Urzędy Skarbowe ich siedziby oraz zasięg terytorialny
  • Numery rachunków bankowych
  • Zasady rozliczania podatków PIT, CIT, od spadku i darowizn i od czynności cywilno-prawnych
  • Obsługa w wyspecjalizowanych Urzędach Skarbowych
  • Numery telefonów infolinii podatkowej i celnej

Więcej informacji na www.kas.gov.pl, tel. 801 055 055, 22 330 03 30

Marian Banaś
Szef Krajowej Administracji Skarbowej