aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraDotyczy: Odbioru Odpadów Komunalnych Z Terenu Gminy – Zmiana Firmy Świadczącej Usługi1. Informujemy, że w związku z przeprowadzonym przetargiem na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Kamienna Góra, od dnia 01 lutego 2017 r. odpady będzie wywozić: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

2. Ww. firma począwszy od dnia 23 stycznia br. będzie dostarczała do nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych pojemniki na odpady zmieszane oraz ustawi nowe pojemniki w tzw. „Gniazdach” (szkło, plastik, papier).

3. W dniach od 26 – 27 stycznia br. firma Sanikom Sp. z o.o. odbierze dotychczasowe pojemniki ustawione w „Gniazdach” oraz w okresie od dnia 28 stycznia do dnia 31 stycznia br. pojemniki na odpady zmieszane (stanowiące własność firmy Sanikom) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
Za wszelkie utrudnienia związane z wymianą pojemników przepraszamy.

4. Aktualny harmonogram odbioru odpadów (obowiązujący od dnia 01.02.2017 r.) znajdą Państwo na stronie głównej Urzędu Gminy Kamienna Góra http://www.gminakamiennagora.pl/ oraz w zakładce Samorząd – Ochrona Środowiska.

5. Wszelkie informacje udzielane będą  pod nr tel. 75 610 62 90  lub  75 610 62 76.

/-/ Patryk Straus
Wójt Gminy Kamienna Góra

harmonogram - gmina Kamienna Góra

REKLAMA