aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraDyżury radnych Rady  Miejskiej w Kamiennej  Górze styczeń 2017 r. od godz. 14.30  do godz. 15.30 pokój nr 20213.01.2017 r.
radny Tomasz Baćko
- Wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej
- Członek Komisji Spraw Społecznych
                     
20.01.2017 r.
radny Bogdan Wągrowski
- Przewodniczący Komisji Regulaminowej
- Członek Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju

27.01.2017 r.
radny Marek Białecki
- Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- Członek Komisji Rewizyjnej