aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna Góra - harmonogram odbioru odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. informuje o nowym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych obowiązującym od stycznia 2017 r.

 

 

gmina Kamienna Góra - harmonogram odbioru odpadów

Jednocześnie informujemy, iż:

• do pojemników na odpady komunalne zakazuje się wsypywania gorącego popiołu;

• w dniu odbioru odpadów komunalnych pojemniki muszą być wystawione przed teren posesji, w innym wypadku odpady z pojemników nie zostaną odebrane;

• zakazuje się wyrzucania do pojemników na odpady komunalne odpadów niebezpiecznych oraz medycznych;

• zakazuje się wystawiania odpadów wielkogabarytowych przy pojemnikach na odpady komunalne oraz przy punktach do selektywnej zbiórki tzw. gniazda, jak i w innych nie przeznaczonych do tego celu miejscach;

• odpady wielkogabarytowe (meble, opony samochodowe itp.) oraz odpady elektryczne i elektroniczne kompletne (telewizory, sprzęt RTV i AGD, lokówka itp.), gruz budowlany, tworzywa sztuczne, makulaturę, odpady biodegradowalne można oddać bezpłatnie do specjalnego punktu w Kamiennej Górze przy 

ul. Towarowej 49 do PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w każdy dzień roboczy;

• butelki PET oraz kartony muszą być zgniecione oraz złożone co pozwala zapewnić lepsze wykorzystanie pojemności pojemników oraz poprawi to wygląd estetyczny terenu przy pojemnikach na odpady segregowane;

• do pojemników na odpady szklane można wrzucać tylko i wyłącznie opakowania szklane bez opakowań foliowych typu reklamówki, worki foliowe czy też kartony;

• dodatkowe informacje na stronie : www.gminakamiennagora.pl