aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu x 3 4 5 6 7 8 9 materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog 12 13 14 15 16 17 18 19 20

sanikomZ powodu prac związanych z usuwaniem awarii w piątek (21 września) do godziny 13:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do odbiorców w Starej Białce i Paprotkach.

Za niedogodności przepraszamy.

Cech w Kamiennej Górze informuje, że wręczenie świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich, powołań członków komisji egzaminacyjnych i nadanie odznaczeń odbędzie się 25 września (wtorek) o godzinie 12, w sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

gmina Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra zaprasza mieszkańców Gminy Kamienna Góra na spotkanie informacyjne, organizowane przez Ministerstwo Środowiska, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na ocieplenie domu, bądź na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego w ramach Krajowego Programu ”Czyste Powietrze”.

GMINA MARCISZÓW INFORMUJE O ZBIÓRCE ODPADÓW PROBLEMOWYCH W FORMIE TZW. "WYSTAWKI"
W dniach wymienionych poniżej w harmonogramie w poszczególnych miejscowościach zbierane będą:
- Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
- Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna ( wanny, umywalki),
- OPONY TYLKO Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, wykładziny, dywany.

sanikomZ powodu prac związanych z usuwaniem awarii we wtorek (18 września) w godzinach 8:00-14:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do odbiorców w Paprotkach.

Za niedogodności przepraszamy.

Ogłoszenie o sprzedaży działek w Przedwojowie

 

Kamienna GóraW najbliższy weekend w Kamiennej Górze czekają na Państwa ważne wydarzenia.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 13 września 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy cyt. wyżej, winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6–tygodniowym od daty wywieszenia wykazu tj. od 12.09.2018r do 23.10.2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 03 67

sanikomZ powodu prac związanych z usuwaniem awarii w środę (12 września) w godzinach 7:00-13:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do odbiorców w Starej Białce i Paprotkach.

Za niedogodności przepraszamy.