aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraUprzejmie innformuję, że 28 czerwca 2017 roku (środa) o godzinie 13.00 w sali 211 Urzędu Miasta odbędzie się XXXV Sesję Rady Miasta Kamienna Góra, z następującym porządkiem obrad:

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  z gminnego zasobu  nieruchomości :

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 08 czerwca  2017 r. wywieszono wykazy nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

kasUrząd Skarbowy w Kamiennej Górze informuje, że w dniu 16.06.2016r. Urząd będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 24.06.2016r. (sobota) Urząd będzie czynny w godzinach 7:30 – 15:30.

Kamienna GóraXXXIV SESJA RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Witrażowej (Nr 211) Urzędu Miasta w Kamiennej Górze

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Kamienna GóraUrząd Miasta w Kamiennej Górze informuje, że od dnia 01 czerwca 2017 r. rozpoczną się bieżące roboty utrzymaniowe nawierzchni ul. M. Skłodowskiej – Curie w Kamiennej Górze.

Kamienna GóraDyżury radnych Rady Miasta Kamienna Góra czerwiec  2017 r. od godz. 14.30  do godz. 15.30 pokój nr 202

Kamienna Góra

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Kamienna Góra - obowiązujący od dnia  1 czerwca 2017 r.
W chwili, kiedy dzień odbioru jest dniem wolnym od pracy (świętem) odbiór  odpadów komunalnych odbywa się w kolejnym dniu roboczym.

Spółka Mieszkaniowa Kamienna GóraSpółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami poszukuje:  

Kierownika konserwatorów terenów zielonych