aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 26 maja 2021 roku uczniowie klasy VI a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce zainaugurowali Szkolny Sezon Turystyczny 2021 uczestnicząc w „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego”. Cykl ten organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców naszego powiatu przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego. Młodzi lubawscy turyści wzięli udział w cyklu wycieczek ph. „Poznajemy Powiat Kamiennogórski, którego celem jest poznanie obiektów przyrody oraz zabytków architektonicznych prawem chronionych.

Po przyjeździe do komunikacją publiczną PKS Kamienna Góra do Kamiennej Góry na dworcu PKS spotkali się z prowadzącym wycieczkę, który po powitaniu miłośników aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu zapoznał ich z planem zwiedzania „stolicy powiatu” oraz wręczył wszystkim uczestnikom plan miasta Kamienna Góra w skali 1: 90000 zachęcając do uważnego śledzenia trasy krajoznawczo-przyrodniczego spaceru ulicami miasta oraz poznania kamiennogórskich zabytków. Stojąc obok dawnego domu handlowego firmy lniarskiej J. Rinkel z 1876 r. oglądali najpiękniejszy dworzec Śląskiej Kolei Górskiej z 1869 r., który można określić mianem perełki architektury kolejowej Śląska, który wraz z wiatą znajduje się w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stąd ul. Jeleniogórską żwawo dotarli do tablicy informującej o Miejscu Pamięci Narodowej – terenie dawnej filii obozu koncentracyjnego GROSS ROSEN – „Boberlager” – męskiego obozu pracy. Po dotarciu do filii obozu na ul. Nadrzecznej zapoznali się z historią obozu pracy utworzonego 16 lipca 1944 r. oraz przebywających w nim więźniów. W lutym 1945 r. przebywało w nim 1.680 więźniów z różnych krajów, którzy niewolniczo pracowali w fabrykach zbrojeniowych oraz przy drążeniu podziemnych sztolni. Przy pomniku poświęconym więźniom męczonym i pomordowanym w tym miejscu w latach 1944-1945, chwilą ciszy uczcili ich pamięć.

Następnie wędrując ścieżką przy obozowym murze z drutem kolczastym, po przekroczeniu Bobru, dotarli do ul. Wiejskiej, gdzie zobaczyli kilka betonowych wejść do podziemnych sztolni drążonych na zboczach Kościelnej Góry. Spacerując asfaltową drogą dotarli do ul. Stanisława Staszica, gdzie zobaczyli dwa pomniki przyrody – pojedynczy okazały dąb szypułkowy oraz szpaler 19-stu dębów szypułkowych rosnących na lewym brzegu rzeki Bóbr. Zostały one ujęte ochroną prawną jako pomniki przyrody rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r. Kontynuując spacer prawym brzegiem Bobru doszli do ul. Papieża Jana Pawła II, gdzie obok mostu zobaczyli kolejny pomnik przyrody – klon srebrzysty objęty ochroną prawną w 1992 r.

Stąd wędrując ul. Sienkiewicza dotarli do ul. Waryńskiego, gdzie zobaczyli monumentalny budynek frontowy, wybudowany w latach 1884-1886, o przeznaczeniu administracyjno-handlowym, który jest jedynym na Dolnym Śląsku przykładem zastosowania na taką skalę rozwiązań architektury pałacowej w budownictwie przemysłowym. Ponadto na filarach budynku fabryki lniarskiej Falka Valentina Grünfelda zobaczyli jego inicjały „FVG” oraz wizerunek sokoła z kądzielą w dziobie, który od 1878 r. stał się symbolem założonej w 1862 r. firmy lniarskiej Falka Valentina Grünfelda.

Stąd swoje kroki idąc, obok „Biedronki” skierowali na Parkową Górę z dwoma pomnikami. Pierwszy z nich ustawiono na miejscu nieistniejącego cmentarza, gdzie pochowano 99. żołnierzy pruskich i austriackich zmarłych w wyniku odniesionych ran w trakcie bitwy pod Trutnowem w dniach 27-28 czerwca 1866 r. w trakcie wojny prusko-austriackiej. Spacerując ścieżką przyrodniczą „Trasy turystycznej Parkowa Góra” podeszli do pomnika upamiętniającego męczenników obozu koncentracyjnego w Kamiennej Górze z sentencją „Was ból tam wyniósł, gdzie się duch nie lęka”.

Kontynuując poznawanie najciekawszych miejsc Kamiennej Góry zatrzymali się przy jednym z sześciu Kościołów Łaski - Kościele ewangelickim Trójcy Świętej wybudowanym w latach 1709-1720. Na zwieńczeniu portalu głównego wejścia do kościoła zobaczyli inskrypcję „Elias von Beuchel Ano 1720”, który był I przewodniczącym rady nadzorczej. Stąd aleją lipową zwaną dawniej „Aleją Beuchela” zeszli do budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Na szkolnym murze przykuła ich wzrok tablica upamiętniająca Carla Gottharda Langhansa – niemieckiego architekta i budowniczego urodzonego 15 grudnia 1732 r. w Kamiennej Górze. Następnie spacerując Aleją Wojska Polskiego przystanęli przy południowej fasadzie wybudowanego w latach 1904-1905 ratusza, na której rozpoznali m. in. herby Lubawki i Chełmska Śląskiego oraz zobaczyli fryz narracyjny „Bohaterska obrona miasta podczas najazdu husytów 26 VII 1426 r.” fundacji Hermanna Rinkla, właściciela fabryki tekstylnej w Kamiennej Górze. Stąd żwawo obok kościoła św. św. Apostołów Piotra i Pawła ul. Mickiewicza podeszli do Muzeum Tkactwa, gdzie byli umówieni na lekcję muzealną pt. „Zapraszamy do muzeum”. Z muzealnymi wystawami z licznymi oraz ciekawymi eksponatami prezentującymi m. in. historię tkactwa ręcznego, historię ewangelickiego Kościoła Łaski ze zbiorami Gabinetu Osobliwości, wystawie numizmatycznej tzw. skarbu z Dębrznika oraz wystawie poświęconej Carlowi Gotthardowi Langhansowi, którego najsłynniejszym dziełem jest Brama Brandenburska młodych lubawczan oprowadzał przekazując m. in. wiele interesujących informacji Robert Główczyk, z którym zrobili sobie wspólne zdjęcie w najpiękniejszej muzealnej sali.

Po podziękowaniu przewodnikowi za ciekawe informacje i mile spędzony w Muzeum Tkactwa czas na jednej z kamienic w rynku zobaczyli tablicę z podobizną Johana Christiana Günthera – niemieckiego poety, który w 1721 r. przez kilka miesięcy był gościem kupieckiej rodziny Beuchelów. Na jego pieśni „Bracia weselmy się” oparta jest melodia studenckiej pieśni hymnicznej Gaudeamus igitur (łac. „Radujmy się więc”). Ponadto zobaczyli zaznaczony ciemną kostką kontur pierwszego ratusza (1564-1873) wraz z tablicą informacyjną, a na jednej z kamienic należącej od 1775 r do Włocha Franza Xsaweriusa Primavesiego zajmującego się handlem lnem ciekawy akcent na fasadzie – literę P – od nazwiska oraz kotwicę, jako zaznaczenie miejsca pochodzenia. Natomiast na kamienicy przy ul. Karola Miarki w tarczy herbowej odczytali inskrypcję „Ora et labora” (łac. „Ucz się i pracuj”).

Stąd ul. Starą doszli do Alei Wojska Polskiego, gdzie zobaczyli zabytkowy budynek Sądu Rejonowego, a na ul. Kościuszki oglądali interesujące zdobienia (m. in. lokomotywę i statek) na fasadzie zabytkowej kamienicy z 1906 r. – głównej siedziby zakładów tekstylnych Menthner i Frahne (obecnie Centrum Kultury). Spacerując ul. Kościuszki, a następnie Licealną (d. Rosenbergów) na ul. Marii Skłodowskiej-Curii 4-6 zobaczyli okazały dąb szypułkowy – kolejny kamiennogórski pomnik przyrody. Po zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia z pomnikiem przyrody w tle spacerując obok skweru Carla Gottharda Langhansa skręcili w ul. Słoneczną, gdzie w podwórzu hotelu „Krokus” rośnie najwyższy w mieście dąb szypułkowy mający w 1994 r., w którym został objęty prawną ochroną jako pomnik przyrody 26 m wysokości.

Kończąc swój krajoznawczo-przyrodniczy kamiennogórski spacer powędrowali ul. Parkową z okazałą Willą Grünfeldów wybudowaną w 1921 r. w której zamieszkali członkowie rodziny, zmarłego w 1897 r. Falka Valentina Grünfelda oraz przedstawiciele kadry kierowniczej firmy Grünfeld. Następnie obok targu miejskiego skierowali się do przystanku PKS na ul. Staszica, z którego autobusem kursowym PKS powrócili do swojej miejscowości.

W trakcie wycieczki wszyscy jego uczestnicy zdobyli po 20 pkt. do odznaki Turysta Przyrodnik oraz zaliczyli po 8 pkt. do Regionalnej Odznaki Krajoznawczej.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Ewa Bienias – wychowawca klasy VI a oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego, Instruktor Ochrony Przyrody PTTK i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA