aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 12 września 2020 r. na swoją pierwszą w roku szkolnym 2020/2021 sobotnią wycieczkę wyruszyli piechurzy skupieni w Szkolnym Kole Turystyczno-Przyrodniczym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. Miłośnicy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzy zainaugurowali tegoroczny „Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowany dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Celem eskapady przyrodniczej było poznanie okazałych drzew objętych ochroną prawną jako pomniki przyrody. Młodzi przyrodnicy dowiedzieli się że są to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historycznej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniające je wśród innych tworów. W naszym mieście mamy sześć pomników przyrody, w tym cztery pojedyncze okazałe drzewa i dwa skupiska drzew (szpaler i aleja) obejmujące łącznie 43 okazałe drzewa, w tym 42 dęby szypułkowe i jeden klon srebrzysty.

Jednym z głównych kryteriów jest w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. jest pierśnica drzewa, czyli obwód dnia mierzony na wysokości 130 cm. Uczestnicy wycieczki przy pomocy taśm mierniczych po wyznaczeniu pierśnicy okazałego dębu szypułkowego rosnącego na ul. Szkolnej zmierzyli obwód pnia drzewa dowiadując się, że posiada od pomnikowe rozmiary - ponad 300cm dla tego gatunku drzewa.

Rozpoczynając przyrodniczy spacer uczestnicy wycieczki dotarli do mostu na rzece Bóbr, gdzie zobaczyli szpaler 19 pomnikowych dębów szypułkowych rosnących na lewym brzegu rzeki, a następnie dokonali pomiaru pierśnicy kolejnego okazałego dębu szypułkowego rosnącego na ul. Stanisława Staszica 39. Drzewa, ustanowione zostały pomnikami przyrody Rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r. i posiadają tabliczki „Pomnik przyrody prawem chroniony”. Stąd dotarli do ul. Papieża Jana Pawła II, gdzie zobaczyli kolejny pomnik przyrody – klon srebrzysty ustanowiony pomnikiem przyrody Rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1992 r.

Wędrując do kolejnego pomnika przyrody zobaczyli jeszcze trzy drzewa oznaczone tabliczkami „Pomnik Przyrody” – lipę, kasztanowiec oraz topolę, ale nie występujących w oficjalnej ewidencji pomników przyrody prowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.

Następnie dotarli do okazałego dębu szypułkowego rosnącego na terenie obok hotelu „Krokus” przy ul. Słonecznej 7. Mimo statusu „pomnika przyrody” nie jest on aktualnie oznaczony zieloną tabliczką z Godłem Polski i napisem „Pomnik Przyrody”. Dąb ten w roku ustanowienia miał ok. 26 m. wysokości oraz 345 cm obwodu w pierśnicy, a jego wiek szacowany był na ok. 120 lat.

W parku obok Liceum Ogólnokształcącego korzystając z kart pracy starali się prawidłowo łączyć ze sobą korę, liście oraz owoce sześciu gatunków drzew widzianych w trakcie spaceru tj. dębu szypułkowego, klonu srebrzystego, lipy, kasztanowca, wiązu oraz topoli. Kolejnym pomnikiem przyrody, który zobaczyli był okazały dąb szypułkowy rosnący na podwórzu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curii 4-6/ Jest to najgrubszy w naszym mieście POMNIK PRZYRODY OŻYWIONEJ ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r., który miał wtedy 522 cm obwodu w pierśnicy (mierzonego na wysokości 130 cm), a jego wiek szacowany był na ok. 150 lat. Odczytali również umieszczony na drewnianej tabliczce napis „Pomnik przyrody dąb szypułkowy wiek ok. 150 lat”. Dąb szypułkowy otoczony jest żeliwnym płotkiem chroniącym go przed niszczeniem i zwierzętami.

Po dojściu do zalewu nad rzeką Zadrna postanowili zrobić sobie dłuższą przerwę rekreacyjną oraz zakup lodów w kawiarence. Po odpoczynku żwawo wyruszyli do ostatniej grupy pomników przyrody w naszym mieście – Alei dębów szypułkowych znajdującej się przy ul. Zamkowej obok ruin pałacu Grodztwo. Ochroną prawną Rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego z 1994 r. objętych zostało 20 drzew tego gatunku o obwodach od 140cm do 310 cm., a wiek dębów określano na 120 – 150 lat.

Po poznaniu ostatnich kamiennogórskich pomników przyrody i zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia z ruinami pałacu Grodztwo w tle pomaszerowali ul. Bohaterów Getta na ul. Szkolną, gdzie obok budynku szkoły zakończyli swoją pierwszą, ale bardzo udaną 4-godzinną przyrodniczą wycieczkę szlakiem kamiennogórskich pomników przyrody. Była to Jubileuszowa XL sobotnia wycieczka członków Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego, które wyruszyło na turystyczne szlaki 12 października 2013 r. W dotychczasowych czterdziestu pieszych wędrówkach wzięło udział 688. uczestników (105 członków koła, w tym troje opiekunów), a średnia udziału w jednej wycieczce wyniosła 17,2 uczestników.

Młodzi turyści zdobyli ponadto w trakcie wycieczki po 18 pkt do Odznaki Turysta Przyrodnik.

Opiekunami młodzieży byli Sylwia Czerwińska – opiekun koła oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA