aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 20 czerwca 2018 roku uczniowie dwóch klas III b oraz III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się do Sobieszowa uczestnicząc w pieszej wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej w ramach cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 13 czerwca 2018 roku uczniowie klasy VI c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Książańskiego Parku Krajobrazowego w ramach cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 18 czerwca 2018 roku uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Książańskiego Parku Krajobrazowego w ramach cyklu wycieczek do Centrów Edukacji Ekologicznej. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział w Wałbrzychu Piotra Ciężkiego. Była to jedenasta wycieczka z tegorocznego cyklu organizowanego dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 12 czerwca 2018 roku uczniowie dwóch klas IV b oraz IV d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez kierownika placówki Martę Kroczek oraz Patrycja Rachwalska. Była to ósma z tegorocznego cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Podsumowanie sezonu PTSM

Dzisiaj (wtorek, 19 czerwca) w sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbyło się podsumowanie turystycznych wypraw organizowanych przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w roku szkolnym 2017/18.

fot. PTSM-JR

W dniu 11 czerwca 2018 roku uczniowie dwóch klas I b oraz I d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Książańskiego Parku Krajobrazowego w ramach cyklu wycieczek ph. „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 16 czerwca 2018 roku członkowie Szkolnego Koła Turystycznego „Kompasik” działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze udali się na kolejną sobotnią górską wycieczkę krajoznawczo-przyrodniczą w ramach cyklu „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 7 czerwca 2018 roku uczniowie dwóch klas III a oraz IV d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się do Karłowa uczestnicząc w pieszej wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej w ramach cyklu wycieczek „W Harmonii z Przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 15 czerwca 2018 roku uczniowie dwóch klas I c oraz I e ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorki Centrum Informacyjnego Żaklinę Antczak-Raj oraz Annę Walusiak. Była to dziesiąta z tegorocznego cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 8 czerwca 2018 roku uczniowie klasy III d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na wycieczkę przyrodniczą do Krzeszowa, gdzie uczestniczyli w lekcji przyrodniczej w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrodniczych organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.