aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 5 października 2018 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wybrali się na ciekawą lekcję przyrodniczą w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrodniczych organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 28 września 2018 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na wycieczkę w ramach cyklu wycieczek ph. „Poznajemy powiat kamiennogórski” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-ES

W dniu 5 października 2018 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w warsztatach dendrologicznych, które poprowadziła Ewa Skotarczak- nauczyciel przyrody i biologii. Zajęcia zostały zgłoszone do cyklu Regionalnych lekcji przyrodniczych organizowanych dla młodzieży szkolnej z Kamiennej Góry organizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra

fot. PTSM-JR

W dniu 27 września 2018 r., uczniowie dwóch klas I b oraz I d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-pieszej zwiedzając jedne z najciekawszych przyrodniczo i krajoznawczo miejsc naszego powiatu. Młodzi kamiennogórzanie wzięli udział w cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 4 października 2018 roku uczniowie klasy IV a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Tajemniczego Podziemnego Miasta „Osówka”. zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez przewodnika „Osówki Zdzisława Łazanowskiego. Cykl wycieczek autokarowo-edukacyjnych organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 26 września 2018 roku uczniowie klasy VII c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez edukatora Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Była to dwudziesta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 2 października 2018 r., uczniowie dwóch klas I a oraz I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-pieszej zwiedzając jedne z najciekawszych przyrodniczo i krajoznawczo miejsc naszego powiatu. Młodzi kamiennogórzanie wzięli udział w cyklu wycieczek ph. „W harmonii z przyrodą” organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 24 września 2018 roku uczniowie klasy VII b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez edukatora Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Była to dziewiętnasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 29 września 2018 roku członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego „Kompasik” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na inauguracyjną w tym roku szkolnym wycieczkę szlakami turystycznymi Rudaw Janowickich. Młodzi turyści wzięli udział w cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „W harmonii z przyrodą”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-ZD

W dniu 21 września 2018 roku uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim uczestniczyli w klasowym rajdzie nocnym zgłoszonym do cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego, który przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.