aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Szanowni Państwo, mieszkańcy ulic Parkowej, Lubawskiej, Modrzewiowej, Świerkowej, Cisowej, Ziemskiej oraz od wyborów 2018 również ulicy L. Waryńskiego, czyli OKRĘG WYBORCZY Nr 1.

 

Serdecznie Państwu dziękuję za okazane zaufanie wyrażone w wyborach w 2014 roku (129 głosów) oraz udzielone poparcie w 2018 roku (121 głosów). Pozostawiam OKRĘG z udostępnioną atrakcją turystyczną Arado oraz dwoma realizowanymi inwestycjami – remont, a właściwie budowa ulicy Parkowej oraz remont placu targowego i budowa parkingów przy placu targowym, przy Arado.

Już jest podpisana umowa na budowę drogi rowerowej przechodzącej przez ulicę Lubawską, co pozwoli również na uporządkowanie terenu ulicy Lubawskiej wzdłuż byłego torowiska.

Liczę również na to, że mimo radykalnego wzrostu kosztów dojdzie do skutku wymiana oświetlenia w mieście, jakże ważna z punktu widzenia ulic Lubawskiej i Waryńskiego.

Słysząc Państwa głosy życzę uporządkowania podwórek i stworzenia miejsc parkingowych.

Życzę OKRĘGOWI Nr 1 rozwoju, poprawy estetyki, poprawy warunków życia.

Dziękuję wszystkim za 12-letnią współpracę na stanowisku radnego miejskiego.

Dziękuję serdecznie również pracownikom Urzędu Miasta, pracownikom jednostek miejskich, dotychczasowemu Burmistrzowi Krzysztofowi Świątkowi oraz byłemu Wiceburmistrzowi Kazimierzowi Kawie, wszystkim radnym piątej, szóstej i siódmej kadencji za dobrą współpracę.