aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła wytyczne dotyczące zasad podziału gmin na okręgi wyborcze w tegorocznych wyborach samorządowych. Dokument zawiera 21 uwag.

 

PKW przypomina, że do 1 kwietnia wszystkie gminy muszą przyjąć uchwały dzielące gminę na okręgi wyborcze. Ten wymóg dotyczy tylko gmin. Uchwałę należy przyjąć nawet jeśli w dotychczasowym podziale nie zajdą żadne zmiany.

Inicjatorem podziału jest wójt / burmistrz. PKW zaleca, aby swój pomysł skonsultował z komisarzem wyborczy. Podział przyjmują radni, którzy mogą zmienić propozycję wójta. Muszą zachować zasady wynikające z Kodeksu wyborczego.

Wyborcy mogą do komisarza wyborcze wnieść skargi na podział przyjęty przez radę.

Wybory w 2018 roku będą ostatnimi, w których podział na okręgi przyjmuje rada. W kolejnych wyborach będzie to kompetencja komisarzy wyborczych.

PKW przyjęła również uchwałę określającą siedziby komisarzy wyborczych i terytorialny zakres ich działania. Powiatem kamiennogórskim zajmować się będzie komisarz wyborczy z Jeleniej Góry. Oprócz powiatu kamiennogórskiego jego terenem działania będą powiaty: jaworski, jeleniogórski i złotoryjski oraz miasto Jelenia Góra.

Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej

Wybory samorządowe 2018 roku w powiecie kamiennogórskim

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez