Print

Każdy ma prawo do informacji o:

– warunkach dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, terminie wyborów i godzinach głosowania,
– komitetach wyborczych,
– lokalach wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania, w tym lokalach przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
– warunkach i formach głosowania,
– właściwym obwodzie głosowania,
– zarejestrowanych kandydatach i kandydatkach.

Informacje te są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu gminy lub miasta. Na wniosek otrzymamy te informacje drukiem, telefonicznie lub elektronicznie.

więcej informacji na stronie www.glosuj.org.pl