aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

Z pewnością swoją postawą udowodniłem wielokrotnie Naszym mieszkańcom że czynnie działam społecznie na rzecz KAMIENNEJ GÓRY. Robię to po to gdyż bardzo mi zależy na wizerunku naszego miasta oraz na lepszym życiu Naszych obywateli.

Nie jestem bogatym ani biednym ale jestem JEDYNYM KANDYDATEM, który na swoich plakatach wyborczych deklaruje, że część diety oddam na cele społeczne naszego miasta.
Będąc radnym Kamiennej Góry w latach 2002-2006 zgodnie z wcześniejszą deklaracją wyborczą PRZEKAZAŁEM KWOTĘ PONAD 7000 ZŁOTYCH DO KASY MIASTA NA RÓŻNE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO. Ciekawy jestem czy znajdą się przyszli naśladowcy?
KANDYDUJĘ NA RADNEGO NIE PO TO ABY SIĘ DOROBIĆ ale po to aby mieć wpływ na poprawę standardu życia mieszkańców, by miasto było przyjazne i funkcjonalne a zarazem zachowało swoje piękne i cenne walory historyczno-turystyczne.

JÓZEF CHĘĆ

Jóżef Chęć

Jóżef Chęć - kandydat do rady miasta Kamienna Góra