Print

znak

Od jednego z Internautów otrzymaliśmy zdjęcie zaskakującego znaku drogowego na jednej z dróg prowadzących na teren powiatu kamiennogórskiego.


- Ów znak jest usytuowany na drodze krajowej nr 376 z Wałbrzycha (koniec nowej obwodnicy) w kierunku Kamiennej Góry (przez Jabłów). Interpretować go śmiało myślę, że możemy "zakaz wjazdu wysokości 5 ton za 1100 metrów" - napisał internauta.

Znak rzeczywiście wygląda jak połączenie znaku B-16 oznaczających zakaz wjazdu pojazdów o określonej wysokości (stąd czarne trójkąty na dole i górze) ze znakiem B-18 zakazem wjazdu pojazdów o konkretnej masie całkowitej (stąd "t" za cyfrą).

znak

Twoja powiatowa