Print

Jeden z Internautów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znalazł projekt uchwały zmieniającej listę drogowych inwestycji zaplanowanych w programie na lata 2011-2015. Zamiast drogi S3 rząd chce budować obwodnicę Warszawy.


Projekt zakłada zmianę załącznika nr 5, w którym określone są inwestycje drogowe mające być sfinansowane w ramach unijnych środków na lata 2014-2020, a przetargi na wybór wykonawców miały być rozpisane jeszcze w 2013 roku. W nowej wersji załącznika wprowadzona jest tylko jedna zmiana, zamiast drogi S3 z Lubawki do Legnicy budowany ma być fragment obwodnicy Warszawy.

W uzasadnieniu takiej propozycji można przeczytać, że strona czeska chce budować drogę R11, która ma się łączyć z S3, nie wcześniej niż w 2018 roku nie ma więc uzasadnienia dla wyboru wykonawcy polskiej drogi w 2013 roku. Jednocześnie czytamy, że zmiana załącznika nie oznacza, że droga S3 z Lubawki do Legnicy nie może być budowana w ramach nowego unijnego programu Connecting Europe Facility jako droga transgraniczna.

Projekt uchwały znajduje się obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych.

Projekt uchwały dostępny jest tutaj.

Twoja powiatowa