Print
Czadrów

Jedna z internautek poinformował nas o problemie ze studnią znajdującą się przy tzw. dolnej drodze w Czadrowie.

 

Tuż przy wyremontowanym asfalcie znajduje się betonowa płyta. Jak mówią mieszkańcy, przykryta jest nią studnia. Otwór ma ok. 3 metrów głębokości, w połowie zalany jest wodą. Przed laty studnia dostarczała wodę do pobliskiego budynku. Dzisiaj najprawdopodobniej nie jest używana. Budynek został podłączony do sieci wodociągowej.

Betonowa płyta przykrywająca studnię, najprawdopodobniej pod ciężarem przejeżdżającego samochodu, przesunęła się, odsłaniając otwór. Została prowizorycznie przesunięta na poprzednie miejsce, dodatkowo otwór przykryto betonowym włazem. Mieszkańcy oznakowali teren biało-czerwoną taśmą.

Studnia znajduje się częściowo w pasie drogi powiatowej, częściowo na prywatnej działce. Jak ustaliliśmy w starostwie, trwa sprawdzanie, czy studnia rzeczywiście nie jest użytkowana. Jeśli się to potwierdzi, otwór zostanie zasypany. Sprawa powinna się wyjaśnić w ciągu tygodnia.

Czadrów