Print
Dębrznik

Jeden z mieszkańców Dębrznika zaalarmował nas w sprawie niszczenia gminnej drogi biegnącej przez tą wieś. O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy gminnych urzędników.

 

Mieszkaniec alarmował, że wyremontowana 3-lata temu droga jest niszczona przez właściciela jednej z przylegającej do niej działek. Zasypany został wyłożony kamieniem rów przy drodze, powstał nielegalny przepust - twierdził internauta.

Dzisiaj, po naszej interwencji, drogę i działkę obejrzeli przedstawiciele gminy. Rzeczywiście przepust powstał bez wymaganej zgody gminy, zrobiony został jednak zgodnie ze sztuką budowlaną. Właściciel zobowiązany został do uzyskania niezbędnych pozwoleń i dokonania drobnych poprawek w konstrukcji. Urzędnicy zobowiązali również właściciela do uporządkowania drogi, na którą nawiezione zostało błoto. Według przekazanych nam informacji, nowy przepust to jedyny dojazd do działki. Droga gminna nie została uszkodzona.