Print

Dyrektor MOS Katarzyna Bandyk i przewodnicząca SZS Powiat kamiennogórski został wyróżniony jako najbardziej usportowiony powiat województwa dolnośląskiego w roku szkolnym 2011/2012. Nagrodę z rąk przewodniczącej Szkolnego Związku Sportowego Beaty Pawłowicz odebrała Katarzyna Bandyk, dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kamiennej Górze.Statuetka została wręczona podczas konferencji "Oświata – Samorząd – Sport szkolny", która odbyła się w Oleśnicy w dniach 19-20 kwietnia. Poza dyrektor MOS ziemię kamiennogórską reprezentował dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej Zenon Król. Zjazd zorganizował Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk"

Konferencja poświęcona była możliwości współpracy samorządów powiatowych i gminnych ze Szkolnym Związkiem Sportowym przy realizacji zadań związanych ze szkolną kulturą fizyczną. Podczas spotkania omówiono programy realizowane przez SZS wspomagające działania samorządów powiatowych i gminnych: "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży", Animator Osób Niepełnosprawnych", "Animator Moje Boisko Orlik 2012", "Trener Gminny" oraz "Sprawny Dolnoślązaczek".

Beata Pawłowicz, przewodnicząca SZS i dolnośląski kurator oświaty, przedstawiła wyniki monitorowania i kontroli nowej podstawy programowej i wprowadzania alternatywnych form wychowania fizycznego w dolnośląskich szkołach. Marcin Przychodny, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zaprezentował kierunki działań województwa w obszarze kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

Dyrektor MOS Katarzyna Bandyk i przewodnicząca SZS