Print

siatkowka

Okręgowe TKKF Karkonosze w Jeleniej Górze, jako organizator rozgrywek Ligi Piłki Siatkowej Amatorów 2019 zaprasza zainteresowane zespoły do udziału w zawodach. Poniżej wyciąg z regulaminu informujący o terminarzu i zasadach zapisów.

 

JELENIOGÓRSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW 2019 organizowana przez Okręgowe TKKF Karkonosze w Jeleniej Górze

Wyciąg z regulaminu
I. Cel rozgrywek

1.Promocja rekreacji ruchowej, jako formy wypoczynku.
2.Popularyzacja gry w piłkę siatkową poprzez aktywne uczestnictwo w zawodach oraz podnoszenie poziomu sportowego uczestników rozgrywek.

II. Uczestnictwo

1. W rozgrywkach mają prawo brać udział zespoły, których członkami nie są zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek Centralnych organizowanych przez PZPS (II liga i wzwyż).
2. Zgłaszające się zespoły zobowiązane są do:
- posiadania dostępu do sali sportowej, na której będą rozgrywać mecze
- przekazania do dnia 23.12.2018 deklaracji o przystąpieniu do rozgrywek (załącznik nr 1 do regulaminu)
3. Przyjęte, przez Zarząd OTKKF Karkonosze, zespoły (maks. 8 zespołów) zobowiązane są zgodnie z załącznikiem nr 2 regulaminu – do przekazania przed rozpoczęciem rozgrywek listy zawodników Organizatorowi Ligi. Zgłoszona lista zawodników (max.18 zawodników) obowiązuje w czasie rozgrywania meczów w całych rozgrywkach, przy czym w kadrze meczowej może występować 14 zawodników(12 zawodników + 2libero). W przypadku zgłoszenia mniej niż 18 zawodników zespół może uzupełnić (pisemnie) skład do pełnej ilości w terminie przed rozpoczęciem II rundy rozgrywek. Zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach tylko jednego zespołu.
4. Zespoły zgłoszone do rozgrywek powinny na meczu występować w jednolitych ponumerowanych koszulkach( za wyjątkiem libero) a w grze musi uczestniczyć po sześciu zawodników w każdym zespole.
5. Przyjęte do rozgrywek zespoły zobowiązane są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 550 zł. Kwotę powyższą należy wpłacić Organizatorowi Ligi w kasie OTKKF Karkonosze lub przelać na konto Bank BGŻ BNP PARIBAS nr 13 2030 0045 1110 0000 0204 6200 w terminie do dnia 15.01.2019 r. Brak wpłaty w ustalonym terminie automatycznie wyklucza zespół z rozgrywek.
6. Sprawami organizacyjnymi kieruje Kolega Marian Mójta – tel kom. 782 496 561; e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. Przewidywany czas trwania rozgrywek: styczeń 2019 – czerwiec 2019.
8. Pierwsza kolejka I Rundy rozgrywek – od 15.01.2019r.

III. System rozgrywek
1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę siatkową wydanymi przez PZPS.
2. Rozgrywki obejmują dwie fazy:
a) faza zasadnicza, w której rozgrywane są dwie rundy każdy z każdym (mecz i rewanż)
b) faza play-off .
3. Spotkania zespołów będą się odbywać w robocze dni tygodnia(początek spotkań w godz. 17.00-20.00), zgodnie z ustalonym przez organizatora terminarzem.
4. Zwycięzca rozgrywek otrzymuje tytuł Mistrza Ligi Piłki Siatkowej Amatorów 2019 w Jeleniej Górze oraz puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka.Pozostałe zespoły otrzymają pamiątkowe puchary.

IV. Sędziowanie
Organizator rozgrywek zapewnia obsadę sędziowską meczu.

Prezes Okręgowego TKKF Karkonosze
Jan Szpinda