aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

siatkowka

Okręgowe TKKF Karkonosze w Jeleniej Górze, jako organizator rozgrywek Ligi Piłki Siatkowej Amatorów 2019 zaprasza zainteresowane zespoły do udziału w zawodach. Poniżej wyciąg z regulaminu informujący o terminarzu i zasadach zapisów.

 

JELENIOGÓRSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW 2019 organizowana przez Okręgowe TKKF Karkonosze w Jeleniej Górze

Wyciąg z regulaminu
I. Cel rozgrywek

1.Promocja rekreacji ruchowej, jako formy wypoczynku.
2.Popularyzacja gry w piłkę siatkową poprzez aktywne uczestnictwo w zawodach oraz podnoszenie poziomu sportowego uczestników rozgrywek.

II. Uczestnictwo

1. W rozgrywkach mają prawo brać udział zespoły, których członkami nie są zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek Centralnych organizowanych przez PZPS (II liga i wzwyż).
2. Zgłaszające się zespoły zobowiązane są do:
- posiadania dostępu do sali sportowej, na której będą rozgrywać mecze
- przekazania do dnia 23.12.2018 deklaracji o przystąpieniu do rozgrywek (załącznik nr 1 do regulaminu)
3. Przyjęte, przez Zarząd OTKKF Karkonosze, zespoły (maks. 8 zespołów) zobowiązane są zgodnie z załącznikiem nr 2 regulaminu – do przekazania przed rozpoczęciem rozgrywek listy zawodników Organizatorowi Ligi. Zgłoszona lista zawodników (max.18 zawodników) obowiązuje w czasie rozgrywania meczów w całych rozgrywkach, przy czym w kadrze meczowej może występować 14 zawodników(12 zawodników + 2libero). W przypadku zgłoszenia mniej niż 18 zawodników zespół może uzupełnić (pisemnie) skład do pełnej ilości w terminie przed rozpoczęciem II rundy rozgrywek. Zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach tylko jednego zespołu.
4. Zespoły zgłoszone do rozgrywek powinny na meczu występować w jednolitych ponumerowanych koszulkach( za wyjątkiem libero) a w grze musi uczestniczyć po sześciu zawodników w każdym zespole.
5. Przyjęte do rozgrywek zespoły zobowiązane są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 550 zł. Kwotę powyższą należy wpłacić Organizatorowi Ligi w kasie OTKKF Karkonosze lub przelać na konto Bank BGŻ BNP PARIBAS nr 13 2030 0045 1110 0000 0204 6200 w terminie do dnia 15.01.2019 r. Brak wpłaty w ustalonym terminie automatycznie wyklucza zespół z rozgrywek.
6. Sprawami organizacyjnymi kieruje Kolega Marian Mójta – tel kom. 782 496 561; e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. Przewidywany czas trwania rozgrywek: styczeń 2019 – czerwiec 2019.
8. Pierwsza kolejka I Rundy rozgrywek – od 15.01.2019r.

III. System rozgrywek
1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę siatkową wydanymi przez PZPS.
2. Rozgrywki obejmują dwie fazy:
a) faza zasadnicza, w której rozgrywane są dwie rundy każdy z każdym (mecz i rewanż)
b) faza play-off .
3. Spotkania zespołów będą się odbywać w robocze dni tygodnia(początek spotkań w godz. 17.00-20.00), zgodnie z ustalonym przez organizatora terminarzem.
4. Zwycięzca rozgrywek otrzymuje tytuł Mistrza Ligi Piłki Siatkowej Amatorów 2019 w Jeleniej Górze oraz puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka.Pozostałe zespoły otrzymają pamiątkowe puchary.

IV. Sędziowanie
Organizator rozgrywek zapewnia obsadę sędziowską meczu.

Prezes Okręgowego TKKF Karkonosze
Jan Szpinda

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA