Print
Chełmsko Śląskie - Niedziela Palmowa

Dzisiaj (niedziela, 25 marca) w Niedzielę Palmową w Chełmsku Śląskim obejrzeć można było palmy przygotowane przez wiernych. Tradycyjnie odbył się konkurs.

 

Przygotowane przez wiernych palmy były w tym roku znacznie niższe od tych z lat poprzednich. Najwyższe miały 8-10 metrów. Wszystkie wniesione zostały do kościoła. Te największe w nim zostały. Mniejsze wyniesione zostały podczas procesji, która przeszła wokół rynku.

Po mszy rozstrzygnięty został XVIII Konkurs Palm Wielkanocnych. W tym roku zgłoszonych zostało 14 palm. W konkursie palm dwa równorzędne pierwsze miejsca jury przyznało konstrukcjom przygotowanym przez zespół Zgoda z Chełmska Śląskiego i sołectwo Chełmsko Śląskie. Drugie miejsce zajęło sołectwo Olszyny, które przygotowało najwyższą palmę. Trzecie miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna z Chełmska Śląskiego. Pozostałe palmy nagrodzone zostały wyróżnieniem.

Patryk Straus, wójt gminy Kamienna Góra, przyznał swoją nagrodę. Otrzymało ją sołectwo Olszyny. Nagrodę powiatu odebrał zespół Zgoda z Chełmska Śląskiego.

Po raz ósmy Wiejski Dom Kultury w Lubawce przeprowadził Konkurs Zdobienia Jajek Wielkanocnych. Wzięło w nim udział siedemnaścioro młodych twórców. Konkurs zdominowały mieszkanki Olszyn. Wygrał Natalia Ogorzałek, drugie miejsce zajęła Anastazja Ogorzałek, a trzecie Dominika Ogorzałek. Czwarte miejsce wywalczył Filip Maciejewski (Lubawka), piąte Anna Szostak (Miszkowice), szóste Krzysztof Janik (Chełmsko Śląskie), siódme Michał Żółtak (Olszyny), ósme Karol Kwoka (Chełmsko Śląskie), dziewiąte Bożena Kalabińska (Chełmsko Śląskie). Pozostali uczestnicy: Wiktor Kwoka (Chełmsko Śląskie), Oliwia Walczak (Miszkowice), Patrycja Borek (Miszkowice), Piotr Żółtak Olszyny), Weronika Żółtak (Olszyny), Aleksandra Zalewska (MIszkowice), Alicja Kanak (Miszkowice) i Weronika Dytko (Miszkowice) zajęli dziesiąte miejsce.