Print
Chełmsko Śląskie - orszak Trzech Króli

Pogoda sprzyjała dzisiaj (sobota, 6 stycznia) organizatorom inscenizacji pokłonu Trzech Króli w Chełmsku Śląskim.

 

Od świąt Bożego Narodzenia przy chełmskim kościele oglądać można żywą szopkę. Świętą rodzinę przedstawiały w niej figury, wokół oglądać można było żywe zwierzęta. Dzisiaj figury zastąpili ludzie. Wysoka temperatura pozwoliła, aby w szopce pojawił się żywy "Jezus".

Tradycyjnie po mszy wierni wyszli w procesji, do której na rynku przyłączyli się Trzej Królowie. Wszyscy wrócili pod kościół i złożyli dary.