aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - XI. konkurs muzyczny „Wartości narodowe w muzyce polskiej”

Wczoraj (piątek, 2 czerwca) w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze odbył się XI. konkurs muzyczny „Wartości narodowe w muzyce polskiej”. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych z powiatu kamiennogórskiego.

 

Kolejne edycje konkursu wciąż wzbudzają zainteresowanie uczniów oraz ich opiekunów. To świadczy o tym, że muzyka jest ważnym elementem edukacji, że inspiruje, wzrusza, zachwyca i rozwija wrażliwość. Ponadto integruje i stwarza poczucie wspólnoty.

W tegorocznym konkursie przygotowano zagadnienia dotyczące najwybitniejszych polskich kompozytorów oraz ich dzieła, pieśni hymniczne i patriotyczne, polski folklor, instrumenty muzyczne, notacje muzyczną.

Treści zadań konkursowych sprzyjają kształtowaniu uczuć patriotycznych. Wyrażają się one w przywiązaniu do Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Zgłębianie wiedzy o muzyce, kulturze, tradycjach i obyczajach wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, służy identyfikacji narodowej i kulturowej, rozbudza poczucie przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju, uczy dostrzegać jego piękno i dorobek historyczny.

Konkurs ponadto ma jeszcze jedną korzyść - kształtuje w uczestnikach potrzebę udziału w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczy przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział pięć szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze oraz szkoły podstawowe z: Krzeszowa, Chełmska Śląskiego, Marciszowa i Ptaszkowa.

Konkurs wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej z Marciszowa w składzie: Maciej Tobiasz, Marcelina Cepielik, Laura Moskal, nauczyciel Piotr Jędruch. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej z Krzeszowa w składzie: Tomasz Burchardt, Hanna Maciejewska, Julia Roś, nauczyciel Beata Wasilewska, trzecie Szkoła Podstawowa nr 1 z Kamiennej Góry w składzie: Ewelina Zarzycka, Zofia Makaś, Mateusz Chłąd, nauczyciel Anna Kosturek.
     
Konkurs odbył się dzięki pomocy i wsparciu finansowemu Urzędu Miasta przy współpracy z Centrum Obsługi Jednostek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, Gminy Kamienna Góra, Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze oraz sponsorów prywatnych.

Pomysłodawcy konkursu Damian Skorupiński oraz Anna Kosturek serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i sponsorom oraz zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez