aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - Muzeum Tkactwa

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze w roku 2017 realizuje projekt „Tradycyjne techniki zdobienia tkanin”, dofinansowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Celem projektu jest  popularyzacja tradycyjnych technik zdobienia tkanin na Dolnym Śląsku, w regionie o wielowiekowych tradycjach tkackich. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty ilustrujące różnorodne ludowe techniki barwienia tkanin barwnikami roślinnymi, występującymi w regionie. Ponadto pokazane zostaną techniki drukowania na tkaninie i batiku, jako najbardziej popularne w regionie i najchętniej stosowane.

Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych twórców ludowych i skierowane do różnych grup wiekowych. W ramach projektu będzie przygotowana wystawa dawnych i różnorodnych technik zdobienia tkanin, na której zaprezentowane zostaną eksponaty ze zbiorów okolicznych muzeów. Wśród eksponatów będą przykłady zabytkowej odzieży, fragmenty ręcznie zdobionych tkanin, akcesoria mody, barwniki naturalne oraz barwione naturalnie próbki tkanin. W oparciu o zgromadzone na wystawie przykłady danych zdobionych tekstyliów przeprowadzone zostaną lekcje muzealne na ten temat. Zaplanowane w ramach projektu działania mają podnieść świadomość wśród społeczeństwa o silnych tradycjach tkackich i tekstylnych o znaczeniu tego rękodzieła i przemysłu tekstylnego w regionie. Tkanina początkowo była bardzo droga, ponieważ jej powstawanie trwało długo i wymagało zaangażowania wielu rękodzielników. Podsumowaniem projektu będzie wydanie folderu zawierającego najważniejsze informacje na temat tradycyjnych technik zdobienia tkanin.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez